Zarządzenie nr A.0210-15/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Sławnie

ZARZĄDZENIE nr A.0210 – 15/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie

z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy

w Sądzie Rejonowym w Sławnie

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365 z  póź. zm.) w związku z §40 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.),

                                                                                                      zarządzamy co następuje:

 

§1

  1. Ustanawiamy dzień 4.05.2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, w zamian za święto przypadające w dniu 1.05.2021 roku.
  2. Ustanawiamy dzień 24.12.2021roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, w zamian za święto przypadające w dniu 25.12.2021 roku.

                                                                                                                          §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

 

                                    DYREKTOR                                                                                                        PREZES


                    Sądu Okręgowego w Koszalinie                                                                   Sądu Rejonowego w Sławnie

                              Teresa Czaplińska                                                                                          Marcin Wiśniewski

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr A.0210-15/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Sławnie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Monika Sawicka
Opublikował:
Monika Sawicka
Dokument z dnia:
2021-03-16 11:11:18
Publikacja w dniu:
2021-03-16
Zmiany:
Podejrzyj