Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie i Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie z 4.10.2021 r. A.0210-58/21 w sprawie ustanowienia dnia 7.01.2022 r. dniem wolnym

ZARZĄDZENIE nr A.0210 – 58/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie

z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Rejonowym w Sławnie

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.) oraz § 39 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
– Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

zarządzamy, co następuje:

 

§1

Ustanawiamy dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2021 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

 

                                    DYREKTOR                                                                                                        PREZES


                    Sądu Okręgowego w Koszalinie                                                                   Sądu Rejonowego w Sławnie

                              Teresa Czaplińska                                                                                          Marcin Wiśniewski

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie i Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie z 4.10.2021 r. A.0210-58/21 w sprawie ustanowienia dnia 7.01.2022 r. dniem wolnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Sawicka
Dokument z dnia:
2021-10-06 11:29:45
Publikacja w dniu:
2021-10-06 11:29:45
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Sawicka
Dokument z dnia:
2021-10-06 11:29:30
Publikacja w dniu:
2021-10-06 11:29:30
Zmiany:
Podejrzyj