W sprawie ustanowienia dnia 27 gudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE nr A.0210 – 57/19

 

Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie

z dnia 13 listopada 2019 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku. dniem wolnym od pracy w

Sądzie Rejonowym w Sławnie

 

 

Na podstawie art.. 22§ 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz 52 z póź. zm.) w związku z §40 ust 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z póź. zm.)

 

zarządzamy co następuje:

 

 

§1

Ustanawiamy dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego
w Sławnie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 7 grudnia 2019 r.

 

 

§2

W dniu 7 grudnia 2019 r. ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sławnie w godzinach
od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej
Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

 

 

 

 

 

         Dyrektor Sądu Okręgowego                                                  Wiceprezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                

                   w Koszalinie                                                                                 w Sławnie              

               Teresa Czaplińska                                                                         Anna Zielińska

Rejestr zmian dla: W sprawie ustanowienia dnia 27 gudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-11-18
Opis zmiany:
b/d