Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE nr A.0210 – 20/18

 

Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie

z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku. dniem wolnym od pracy w

Sądzie Rejonowym w Sławnie

 

 

Na podstawie art.. 22§ 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz §40 ust 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

 

zarządzamy co następuje:

 

 

§1

Ustanawiamy dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 1 grudnia 2018 r.

 

 

§2

W dniu 1 grudnia 2018 r. ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sławnie w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

 

§3

W dniu 31 grudnia 2018 r. ustalamy dyżur poniedziałkowy w Sądzie Rejonowym w Sławnie do godziny 15.30.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

 

 

 

         Dyrektor Sądu Okręgowego                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                

                   w Koszalinie                                                                                 w Sławnie              

               Teresa Czaplińska                                                                      Marcin Wiśniewski

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2018-11-02
Publikacja w dniu:
2018-11-02
Opis zmiany:
b/d