Ustanowienie dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr  A.0210 - 19/2019

 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie i Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

z dnia 29 maja 2019 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Rejonowym w Sławnie

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

 

                                               zarządzamy, co następuje:

 

§1

Dzień 21 czerwca 2019 roku zostaje ustanowionym dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowaniem w dniu 15 czerwca 2019 roku.

§2

W dniu 15 czerwca 2019 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sławnie w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d