Ustanowienie dnia 16 sierpnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

2019-07-11 07:00

Zarządzenie nr  A.0210 - 27/2019 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie i Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

z dnia 8 lipca 2019 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 16 sierpnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Rejonowym w Sławnie

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzamy, co następuje:

 

§1

Dzień 16 sierpnia 2019 roku zostaje ustanowionym dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowaniem w dniu 10 sierpnia 2019 roku.

§2

W dniu 10 sierpnia 2019 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sławnie w godzinach od 7.00 do 15.00, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie dnia 16 sierpnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d