Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw:

Akta spraw sądowych, które wpływają do Sądu są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Korespondencja adresowana do Prezesa Sądu  jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej celem rejestracji oraz nadania biegu.

Korespondencja adresowana do wydziałów:

  • I Cywilnego,
  • II Karnego,
  • III Rodzinnego i Nieletnich
  • IV Ksiąg Wieczystych

może być również złożona osobiście w sekretariatach wydziałów w ramach Punktów Obsługi Interesantów.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Sławnie na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Sławnie ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno (pok. 8), a następnie przekazuje do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej. Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Sławnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres:  administracja@slawno.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Samodzielna Sekcja Administracyjna – ul. I Pułku Ułanów 20; 76-100 Sławno  (pok. 24) II piętro.

Rejestr zmian dla: Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
b/d