Prezes Sądu

SSR Marcin Wiśniewski

 

 

Godziny przyjmowania interesantów:


Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 10:00  do 12:00  - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Kompetencje:

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr.98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu Rejonowego:

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu,
  • wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości sądu rejonowego,
  • ustala podział czynności,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii,
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

 

tel. 598106731

fax 598106732

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-12-28
Publikacja w dniu:
2017-12-28
Opis zmiany:
zmiana dnia przyjmowania interesantów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d