postanowienie w sprawie o sygnaturze I Ns 38/20

2020-06-15

                                                                                                              Dnia 28 maja 2020 r.

Sygnatura akt I Ns 38/20

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Sławnie informuje, że postanowieniem z 29 maja 2020r. orzeczono o ustanowieniu kuratora spadku po Józefie Mazur, zmarłym w dniu 2 grudnia 2014r. w Sławnie, PESEL 54041414896, ostatnio stale zamieszkałym w Sławnie przy ul. Armii Krajowej 10/3 oraz sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po ww. zmarłym.

Jednocześnie Sąd poucza , że:

·         ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

·         osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

                                                                                                                       SSR Emilia Błażewicz

Rejestr zmian dla: postanowienie w sprawie o sygnaturze I Ns 38/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2020-06-15 13:20:30
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Zmiany:
Podejrzyj