Postanowienia w sprawie III RC 78/20 dotyczące ustanowienia kuratora dla nieobecnego Piotra Hetflaisz

2021-04-19

Sygnatura akt III RC 78/20                                                                                                                         

POSTANOWIENIE

Sławno, dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący sędzia Marcin Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Sławnie na posiedzeniu niejawnym  sprawy z powództwa Kadira Piotra Matusiaka

przeciwko Piotrowi Hetflaisz - o alimenty

POSTANAWIA:

1.      ustanowić dla nieobecnego pozwanego Piotra Hetflaisz, urodzonego 9 października 1981 r. w Sławnie, syna Zdzisława i Janiny kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sławnie – Anny Kryściak

2.      ogłosić publicznie w budynku sądowy, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie oraz lokalu Urzędu Gminy w Sławnie o ustanowieniu kuratora z oznaczaniem sprawy, w której go ustanowiono

3.      uzależnić skuteczność doręczania pism kuratorowi od upływu jednego miesiąc od chwili wywieszenia obwieszczenia

Rejestr zmian dla: Postanowienia w sprawie III RC 78/20 dotyczące ustanowienia kuratora dla nieobecnego Piotra Hetflaisz

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Piotr Radzki
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-04-19 09:23:28
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik III Wydziału Rodzinnego i NIeletnich
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-04-19 09:21:05
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj