Postanowienia w sprawie III Nsm 28/21 dotyczące ustanowienia kuratora dla nieobecnego Piotra Hetflaisz

2021-04-19

Sygnatura akt III Nsm 28/21                                                                                        

POSTANOWIENIE

Sławno, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący      sędzia Marcin Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Sławnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Agnieszki Matusiak

przy udziale Piotra Hetflaisza - o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

POSTANAWIA:

1.      ustanowić dla nieobecnego uczestnika Piotra Hetflaisz, urodzonego 9 października 1981 r. w Sławnie, syna Zdzisława i Janiny kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sławnie – Małgorzaty Grzelak 

2.      ogłosić publicznie w budynku sądowy, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie oraz lokalu Urzędu Gminy w Sławnie o ustanowieniu kuratora z oznaczaniem sprawy, w której go ustanowiono

3.      uzależnić skuteczność doręczania pism kuratorowi od upływu jednego miesiąc od chwili wywieszenia obwieszczenia

Rejestr zmian dla: Postanowienia w sprawie III Nsm 28/21 dotyczące ustanowienia kuratora dla nieobecnego Piotra Hetflaisz

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik III Wydziału Rodzinnego i NIeletnich
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-04-20 11:10:10
Publikacja w dniu:
2021-04-20
Zmiany:
Podejrzyj