Ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 190/20 dotyczące ustanowienia kuratora dla nieobecnego uczestnika postępowania

2021-03-03

Sygnatura akt III Nsm 190/20                                                                                                                

POSTANOWIENIE

 Sławno, dnia 2 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący:      sędzia Marcin Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2021 r. w Sławnie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sylwii Wilgos

przy udziale Mateusza Werling

- o ustalenie miejsca pobytu małoletniego i pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

POSTANAWIA:

1.      ustanowić dla nieobecnego uczestnika Mateusza Werling, ur. 26 kwietnia 2014 r. w Sławnie kuratora w osobie Anety Mikulińskiej , pracownika Sądu Rejonowego w Sławnie

2.      ogłosić publicznie w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie  oraz lokalu Urzędu Miasta w Bydgoszczy o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono

3.      uzależnić skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczenia 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 190/20 dotyczące ustanowienia kuratora dla nieobecnego uczestnika postępowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik III Wydziału Rodzinnego i NIeletnich
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-03-03 09:30:06
Publikacja w dniu:
2021-03-03
Zmiany:
Podejrzyj