Ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 135/18

2020-11-26

                                Sławno, dnia 23 października 2020 roku          

Sygn. akt I Ns 135/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Sławnie I Wydział Cywilny informuje, że przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie z wniosku Gminy Sławno o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Wijas, zmarłej w dniu 12 lipca 2003 roku w Słupsku, ostatnio stale zamieszkałej we Wrześnicy (gmina Sławno) oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Jana Wijas, zmarłym w dniu 06 grudnia 1979 roku w Sławnie, ostatnio stale zamieszkałym we Wrześnicy (gmina Sławno). Sąd wzywa, aby spadkobiercy po zmarłej Wiktorii Wijas oraz po zmarłym Janie Wijas, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

SSR Katarzyna Sikorska-Löwe

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 135/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2020-10-23 07:52:53
Publikacja w dniu:
2020-11-30
Zmiany:
Podejrzyj