ogłoszenie w sprawie o sygn.akt I N 75/20

2020-06-10

                                                                                                                      Sławno, dnia 26 maja 2020 r.

Sygn. akt: I N 75/20

OGŁOSZENIE 

1.    na podstawie art. 636 3 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 §1,2 i 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie, że spadkobiercy Janusza Stachowicza, zmarłego 20 lutego 2020r. w Staniewicach, PESEL 48091014953, ostatnio stale zamieszkałego w Staniewicach 21a, 76-113 Postomino, złożyli w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy,

2.    na podstawie przepisu art .6381 § 3 k. p. c pouczyć , że:

  • ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  • osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                                                                                                                     SSR Marcin Wiśniewski

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie o sygn.akt I N 75/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2020-06-15 08:01:03
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Zmiany:
Podejrzyj