ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie III Nsm 230/19

Sygnatura akt III Nsm 230/19                                                                                                                

POSTANOWIENIE

 

Sławno, dnia 15 stycznia 2021 r.

 

 Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący      sędzia Marcin Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Sławnie na posiedzeniu niejawnym  sprawy z urzędu

przy udziale Kamila Saczuka, Natalii Jolanty Michalczuk,  Jadwigi Lichoty, Andrzeja Lichoty

- o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

POSTANAWIA:

1.      ustanowić dla uczestników postępowania Kamila Saczuk oraz Natalii Jolanty Michalczuk ostatnia stale zamieszkałych w Sławnie ul. Gdańska 25/4   kuratora w osobie Anetę Mikulińską pracownika Sądu Rejonowego w Sławnie   -  w celu reprezentowania  ich   praw w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej

2.      ogłosić publicznie na okres 14 dni w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie  oraz lokalu Urzędu Miasta w Sławnie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono

3.      uzależnić skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie III Nsm 230/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kier III W Rodzinnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-01-19 10:57:46
Publikacja w dniu:
2021-01-19
Zmiany:
Podejrzyj