ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla osoby nieobecnej w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 158/20

2021-02-15

Sygnatura akt III Nsm 158/20                                                                                                     

POSTANOWIENIE

Sławno, dnia 15 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący      sędzia Marcin Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2021 r. w Sławnie na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku z urzędu

przy udziale Moniki Róży Hryniewicz, Marek i Renaty Niewadził, Tomasza Kowalskiego - o pozbawienie władzy rodzicielskiej

POSTANAWIA:

1.ustanowić dla nieobecnego uczestnika Tomasza Kowalskiego  urodzonego 16 maja 1983  w Sławnie   kuratora w osobie  Anny Kryściak   pracownika Sądy Rejonowego w Sławnie -  w celu reprezentowania  jego  praw w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej

2. ogłosić publicznie w budynku sądowym, stronie internetowej SR w Sławnie  oraz lokalu urzędy Miasta Sławno o ustanowieniu kuratora  z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono

3. uzależnić skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu dwóch tygodni od chwili wywieszenia ogłoszenia.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla osoby nieobecnej w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 158/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-02-15 10:32:50
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj