ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla osoby nieobecnej w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 121/20

Sygnatura akt III Nsm 121/20                                                                                      

POSTANOWIENIE

Sławno, dnia 17 lutego 2021 r.

 

Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

    Przewodniczący      sędzia Marcin Wiśniewski

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. w Sławnie na posiedzeniu niejawnym  sprawy z wniosku Katarzyny Widery

przy udziale Pawła Widery

- o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

POSTANAWIA:

ustanowić dla nieobecnego uczestnika Pawła Widery   urodzonego 28 grudnia 1985 r. w Bielsku – Białej, syna  Ewy i Zbigniewa kuratora w osobie    Małgorzaty Grzelak, pracownika Sądu Rejonowego w Sławnie    -  w celu reprezentowania  jego  praw w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej
ogłosić publicznie w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sławnie oraz lokalu Urzędu Gminy w Kobylnicy o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono
uzależnić skuteczność  doręczenia pism kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczenia.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla osoby nieobecnej w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 121/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik III Wydziału Rodzinnego i NIeletnich
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-02-19 12:04:45
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Zmiany:
Podejrzyj