Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 134/20

Sygn. akt I Ns 134/20

Dnia 05 stycznia 2021r.

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 §1,2 i 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie, że spadkobierca Teresy Krystyny Leśniewskiej, zmarłej 6 listopada 2016r. w Sławnie, ostatnio stale zamieszkałej w Sławnie przy ul. Kossaka 42/1, PESEL 35081408326, złożył wniosek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po w/w spadkodawczyni. Postanowieniem z 7 grudnia 2020r. Sąd Rejonowy w Sławnie uwzględnił ten wniosek i zlecił sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcinowi Zenonowi Borek.

Na podstawie art .6381 § 4 k. p. c pouczyć , że:

osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                           SSR Emilia Błażewicz

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 134/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-01-25 07:19:03
Publikacja w dniu:
2021-01-26
Zmiany:
Podejrzyj