Ogłoszenie o spisie inwentarza w sprawie o sygnaturze I N 41/20

2020-06-16

Sygn. akt I N 41/20

 

OGŁOSZENIE

 

1.   Sąd Rejonowy w Sławnie I Wydział Cywilny ogłasza, że spadkobierca Arkadiusza SKABARDISA, zmarłego 3 listopada 2019r. w Sławnie, PESEL 58062706635, ostatnio stale zamieszkałego w Sławnie przy ul. Matejki 17/5, złożył w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy, 

2.   na podstawie przepisu art .6381 § 3 k. p. c poucza , że:

·         ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

·         osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o spisie inwentarza w sprawie o sygnaturze I N 41/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2020-06-16 09:05:51
Publikacja w dniu:
2020-06-16
Zmiany:
Podejrzyj