Ogloszenie o spisie inwentarza w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2/21

Sławno, dnia 3 lutego 2021 roku

Sygn. akt  I Ns 2/21 

                          OGŁOSZENIE

na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 §1,2 i 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie, że spadkobierca Andrzeja Józefa Duś, zmarłego w dniu 10 lutego 2018r. w Warszkowie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszkowie Kolonia 8, 76-100 Sławno, PESEL 69102707554, złożył wniosek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po w/w spadkodawcy. Postanowieniem z 3 lutego 2021r. Sąd Rejonowy w Sławnie uwzględnił ten wniosek i zlecił sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcinowi Zenonowi Borek.

Na podstawie art .6381 § 4 k. p. c pouczyć , że:

osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sławnie

Emilia Błażewicz

Rejestr zmian dla: Ogloszenie o spisie inwentarza w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-15 10:45:40
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj