Ogłoszenie o spisie inwentarza spadkodawcy Juliana Nowickiego

2021-12-01

Sygn. akt  I Ns 116/21

Dnia 22 listopada 2021 roku 

                          OGŁOSZENIE 

na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 §1,2 i 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sławnie, że wierzyciel Juliana Nowickiego, zmarłego w dniu 27 grudnia 2019r., ostatnio stale zamieszkałego we Wrześnicy 44a, 76-122 Wrześnica, PESEL 47050902753, złożył wniosek o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po w/w spadkodawcy. Postanowieniem z 22 listopada 2021r. Sąd Rejonowy w Sławnie uwzględnił ten wniosek i zlecił sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcinowi Zenonowi Borek.

Na podstawie art .6381 § 4 k. p. c pouczyć , że:

osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 podpis na oryginale Sędzia Sądu Rejonowego Emilia Błażewicz

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o spisie inwentarza spadkodawcy Juliana Nowickiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-12-01 13:12:26
Publikacja w dniu:
2021-12-01 13:12:26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-12-01 13:09:49
Publikacja w dniu:
2021-12-01 13:09:49
Zmiany:
Podejrzyj