Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE SĄDU REJONOWEGO W SŁAWNIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie z siedzibą przy ul. I-go Pułku Ułanów 20, tel. 59 8106731.

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 94 3428779 lub adresem e-mail: iod@koszalin.so.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sądu Rejonowego w Sławnie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

5.  Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane od 15 dni do maksymalnie trzech miesięcy w zależności od umieszczenia kamery, a następnie automatycznie kasowane.

6.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Sądu Rejonowego w Sławnie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Rejestr zmian dla: Monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d