Mediacje Sprawy Cywilne

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1832 i 436.

Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne.

Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu rejonowego.

Mediatorami (zwłaszcza w sprawach rodzinnych) mogą być także kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach cywilnych powinna:

  • Zwrócić się do organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w zakresie mediacji lub do uczelni, prowadzącej listy mediatorów.

Rejestr zmian dla: Mediacje Sprawy Cywilne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Izabela Sawicka
Dokument z dnia:
2021-10-07 13:08:59
Publikacja w dniu:
2021-10-07 13:08:59
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d