Kontrola zarządcza 2018

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018:

Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 29 ust. 1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Z 2014 r. Nr 107), zamieszczamy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 oraz Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w  Sławnie za rok 2018:

 Oświadczenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sławnie

 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Sławnie

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
b/d