Kontrola zarządcza 2015

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015:

Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 29 ust. 1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Z 2014 r. Nr 107) zamieszczamy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015:

Oświadczenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sławnie

 

Sprawozdania z wykonania planów działalności za rok 2015:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Sławnie

 

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza 2015