Komunikat w sprawie wideokonferencji

Sąd Rejonowy w Sławnie informuje, iż  osoby wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego (w tym strony, uczestnicy postępowania, świadkowie, biegli) mają prawo udziału w posiedzeniu za pośrednictwem urządzeń do komunikacji na odległość (wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Jitsi lub SCOPIA). W celu skorzystania z wyżej wskazanej możliwości należy najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem stawiennictwa zgłosić chęć udziału w posiedzeniu w drodze wideokonferencji drogą e-mail lub telefoniczną właściwemu sekretariatowi sądowemu.

Wydział I Cywilny 
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Zgłoszenie winno zawierać oświadczenie o gotowości stawiennictwa sądzie w formie wideokonferencji oraz  imię i nazwisko, nr telefonu i adres email, wskazanie sygnatury sprawy.

W połaczeniu przy użyciu programu Jitsi jak i SCOPIA, osoba zainteresowana winna zapoznać się z instrukcjami zawartymi na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w zakładce Wideokonferencje

W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

Przed przystąpieniem do wideokonferencji proszę o zapoznanie się z dokumentem: „Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji” umieszczonego poniżej

W ramach pomocy dla obywateli sąd uruchomił telefoniczną linię wsparcia:
nr tel: 71 748 96 00

Instrukcje:

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie za pośrednictwem Jitsi
Instrukcja instalacji i testowego połączenia programu Scopia
Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji 

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie wideokonferencji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2020-11-09 12:15:50
Publikacja w dniu:
2020-11-09
Zmiany:
Podejrzyj