Karty usług, druki, formularze

Czym jest karta usługi?

Karta usługi to informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować.

Jakie są rodzaje kart usług?

Karty usług podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy: karty usług podstawowych i karty usług uzpełniających. Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Karty usług podstawowych obejmują usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne np.: wgląd w akta, wydawanie odpisów i kopii, zwrot kosztów podróży, klauzula wykonalności (...):

Karty usług podstawowych i druki - sprawy cywilne i gospodarcze

Karty usług podstawowych i druki - sprawy karne

Karty usług uzupełniających obejmują odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach sądownictwa powszechnego. Dotyczą konkretnych spraw np.: postępowanie spadkowe, podział majątku, pozew o zapłatę, pozew o alimenty, prywatny akt oskarżenia, pozew o zapłatę wynagrodzenia (...):

Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy cywilne

Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy karne

Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy rodzinne i nieletnich

 

Zachęcamy do korzystania z kart usług i dołączonych do nich wzorów pism i/lub formularzy.

Rejestr zmian dla: Karty usług, druki, formularze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d