Informacje statystyczne

Roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Rok 2020

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF) - otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF,) - otwiera się w nowym oknie

Rok 2020 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknie

Rok 2019

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rok 2019 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknie

Rok 2018

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rok 2018 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, ) otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, )otwiera się w nowym oknie

Rok 2017

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rok 2017 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rok 2016 

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rok 2016 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rok 2015 drugie półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) otwiera się w nowym oknie
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S16r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie

MS-S18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)otwiera się w nowym oknie
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)otwiera się w nowym oknie
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) otwiera się w nowym oknie
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)otwiera się w nowym oknie

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2021-02-15 08:08:38
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2020-09-22 07:24:36
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Zmiany:
Podejrzyj