Informacje ogólne

Status prawny:

Sąd Rejonowy w Sławnie jest sądem funkcjonalnym Sądu Okręgowego w Koszalinie. Utworzony został z dniem 1 lipca 2015 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U poz. 1683).

Tryb działania i organizacja:

Sąd Rejonowy w Sławnie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późniejszymi zmianami);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.07.38.249 z późniejszymi zmianami);
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.03.05.22 Ministerstwa Sprawiedliwości).

 Obszar właściwości Sądu Rejonowego obejmuje:

  • miasto Sławno
  • gminy: Sławno i Postomino

Do spraw z zakresu prawa pracy:

Właściwym jest Sąd Rejonowy w Koszalinie - IV Wydział Pracy i Ubezpiezeń Społecznych, mieszczący się przy ulicy Władysława Andrsa 34, 75-950 Koszalin.

Sąd Rejonowy w Sławnie dzieli się na wydziały: 

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych

W Sądzie Rejonowym w Sławnie utworzona została:

  • Samodzielna Sekcja Administracyjna

Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d