Informacja dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Rejonowego w Sławnie przy ulicy Wojska Polskiego 8 jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie w optymalne rozwiązania umożliwiające dotarcie do sekretariatów poszczególnych wydziałów oraz do sal rozpraw.

Informacja dla osób niesłyszących   logo osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Sławnie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: administracja@slawno.sr.gov.pl
  • faxu: 59 8106732
  • osobiście w Punktach Obługi Interesanta (przy poszczególych wydziałach sądu)

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 59 8106731 lub przez e-mail: administracja@slawno.sr.gov.pl. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, jaką chcemy załatwić w sądzie. Zostanie zapewniona obsługa osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, sąd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Sądem Rejonowym w Sławnie osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2018-07-27
Publikacja w dniu:
2018-07-27
Opis zmiany:
b/d