Kontrola zarządcza 2020

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019:

Wykonując dyspozycję art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 29 ust. 1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS. Z 2014 r. Nr 107), zamieszczamy oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 oraz Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w  Sławnie za rok 2019:

 Oświadczenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sławnie otwiera się w nowym oknie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Sławnie otwiera się w nowym oknie

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19 07:25:47
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Zmiany:
Podejrzyj