Mediacje Sprawy Cywilne

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1832 i 436.

Mediatorem w sprawach cywilnych może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne.

Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu rejonowego.

Mediatorami (zwłaszcza w sprawach rodzinnych) mogą być także kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach cywilnych powinna:

  • Zwrócić się do organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w zakresie mediacji lub do uczelni, prowadzącej listy mediatorów.

Rejestr zmian dla: Mediacje Sprawy Cywilne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d