Skargi i wnioski

Informacja o trybie składania skarg i wniosków

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - rozdział 5a (art. 41a - 41e) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524).

 

Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Sławnie.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie ul. I Pułku Ułanów 20 76-100 Sławno.

 

Skargi i wnioski na piśmie, składane osobiście, przyjmuje Samodzielna Sekcja Administracyjna mieszcząca się w budynku Sądu przy ul. I Pułku Ułanów 20 (pok. 24, II piętro).

 

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Sławnie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: administracja@slawno.sr.gov.pl

 

Skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu przyjmuje kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej lub w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca kierownika (ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno, pok. 24, II piętro).

 

Bez rozpoznania pozostawia się skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności orzeczniczej sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
b/d