Dostęp do informacji publicznej

O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Sławnie każdorazowo decyduje, na wniosek zainteresowanego, Prezes Sądu w zakresie swojego działania bądź upoważniona przez niego osoba.

Wypełniony wniosek można:

  • przekazać bezpośrednio w Biurze Podawczym sądu,
  • przesłać pocztą na adres sądu z dopiskiem:
    Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie
    ul. I Pułku Ułanów 20
    76-100 Sławno

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-23
Opis zmiany:
publikacja klauzuli informacyjnej